จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารเคมี (ถ่านกัมมันต์) ใช้ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำบางโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
481,500.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
481,500.00 บาท
E-Mail :
rattikalc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
076-319173
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 17:15:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ก.พ. 2564 นางสาวรัตติกาล จงจิต