จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ บริเวณหน้าปั้ม PTT ชากมะกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
137,948.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
120,991.00 บาท
E-Mail :
5531023@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-661244
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ 35 ม.7 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 11:55:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ก.พ. 2564 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์