จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
13,375,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
12,060,923.58 บาท
E-Mail :
supeepatp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-01 15:09:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 มี.ค. 2564 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร