จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,957,030.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,957,030.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-24 10:09:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ก.พ. 2564 กองจัดหา