จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
46,278,663.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
46,278,663.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-01 14:19:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 มี.ค. 2564 กองจัดหา