จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม., ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
8,560,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
8,560,000.00 บาท
E-Mail :
552206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042-323002
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 16:47:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7