จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อสายทาง นธ.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4136-ภายในศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กปภ.สาขาราธิวาส
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
603,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
645,210.00 บาท
E-Mail :
5552027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
073532143
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 10:22:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2564 5552027