จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พลูตาหลวง35-เชื่อมถนน331 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
590,811.20 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
417,660.59 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038602008, 038601292
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-27 11:37:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ