จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่าวังผา
ชื่อโครงการ :
จ้างงานติตดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายฉัตรสกุล การินเสน 290/4 หมู่ที่15 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
172,270.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
172,270.00 บาท
E-Mail :
5511029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-5479-9010
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา
ผู้บันทึก :
นางธีรนุช หนองแส
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:36:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 นางธีรนุช หนองแส