จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยเพชรเกษม 118 หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
952,300.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
952,000.00 บาท
E-Mail :
supeepatp@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 10:30:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2564 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร