จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อโครงการขยายและปรับปรุงถนน สายบ้านบุตะโกเมืองใหม่ หมู่ที่ 19 (ข้างครัวครูนิกรใหม่–วัดแสงธรรมวังน้ำเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
376,640.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
376,632.24 บาท
E-Mail :
5541033@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
044442606
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
ผู้บันทึก :
5541033
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 16:15:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2564 5541033