จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,500 ลบ.ม. ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
8,667,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
8,323,530.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 18:03:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6