จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) งานเปลี่ยนทรายกรอง ปีงบประมาณ 2564 งานเปลี่ยนทรายกรองโรงกรองน้ำ 300 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1, 2 สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
297,460.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
297,460.00 บาท
E-Mail :
5531014@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038-461042
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
ผู้บันทึก :
นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 17:21:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2564 นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์