จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสมพร ศรีชัย ถนนวัชรีบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
220,482.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
220,482.00 บาท
E-Mail :
5552027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
073532143
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-09 11:29:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2561 5552027