จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์สำรองคลัง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
179,978.28 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
179,978.28 บาท
E-Mail :
555103@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7742-0138
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 16:01:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ