จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
การจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงชนบทถนนสายแยก ทล.๑๑๕-พจ.๒๐๔๓ ตำบลป่ามะคาบ ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กปภ.สาขาพิจิตร (น.วังกรด)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,109,036.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,109,036.00 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 15:12:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ม.ค. 2564 กปภ.ข.10