จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตวางท่อประปาให้ บจ.ทริปเปิ้ล บี แอสเซท วางท่อเข้าโครงการ เบลลา วิลล่า แม่น้ำคู้-ปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
352,771.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
321,312.00 บาท
E-Mail :
5531022@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
038602008, 038601292
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 13:58:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ม.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ