จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่กุ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,712,450.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,712,450.00 บาท
E-Mail :
551206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
056-255814-5 ต่อ 605
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 15:02:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 ม.ค. 2564 กปภ.ข.10