จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนโณงเรียน สว. ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
535,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
535,000.00 บาท
E-Mail :
vitvisittakritk@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032200781
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 17:00:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2564 นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ