จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาสมเด็จ และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) (น.นามน) (น.สหัสขันธ์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,284,450.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,284,450.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:38:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6