จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาญจนดิษฐ์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับ นายวีรชัย แสงพรหมมินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
274,400.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
274,400.00 บาท
E-Mail :
5551012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077-379074
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
ผู้บันทึก :
นางสาวรัชนีพร เกิดวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 16:57:04
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2564 นางสาวรัชนีพร เกิดวัน