จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาโพนทอง และหน่วยบริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (แม่ข่าย) (น.เสลภูมิ) (น.พนมไพร)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,241,650.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,241,650.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 13:43:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6