จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระพุทธบาท
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับชุมชนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,474,492.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,474,192.00 บาท
E-Mail :
5541011@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
036269408
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
ผู้บันทึก :
นางสาวพุดตาล โกฏค้างพลู
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 18:35:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2564 นางสาวพุดตาล โกฏค้างพลู