จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครราชสีมา
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ บียอนด์ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,794,577.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,636,505.73 บาท
E-Mail :
5541029@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
044-371444
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา
ผู้บันทึก :
เบญจวัน เลิศชัยยุทธพงษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 14:10:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 11 ม.ค. 2564 เบญจวัน เลิศชัยยุทธพงษ์