จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา โครงการซัมมาลา โซน แกรนด์ วิลล่า เฟส ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
458,700.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
458,700.00 บาท
E-Mail :
rattikalc@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
076-319173
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:48:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ม.ค. 2564 นางสาวรัตติกาล จงจิต