จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสระแก้ว
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร จำนวน ๑๗ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
27,460.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
27,460.00 บาท
E-Mail :
5531028@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-241584
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
ผู้บันทึก :
หทัยทิพย์ บรรจง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:33:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ม.ค. 2564 หทัยทิพย์ บรรจง