จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้ำโรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้านนิคม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,675,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,673,561.92 บาท
E-Mail :
552206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042323002,0815455818
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-23 14:31:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 23 ก.พ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
1 11 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7