จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,605,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,605,000.00 บาท
E-Mail :
janisatay@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
074-311-245
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 57 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 11:00:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5