จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,134,643.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,133,442.00 บาท
E-Mail :
sacirnas@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043224022
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ฃั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 17:07:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 นางศศิมา ศรีพนัสกุล