จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาลพบุรี สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สาขาบ้านหมอ สาขาท่าเรือ สาขาผักไห่ สาขาเสนา สาขาอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาสิงห์บุรีและสาขาชัยบาดาล
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
51,556,068.04 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
51,556,068.04 บาท
E-Mail :
orawana@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3675-1925
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 16:39:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2