จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
327,615.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
327,615.00 บาท
E-Mail :
5542032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032-691883
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:36:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 นางสาววรรณวิไล ศิริเวช