จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเอียด หมู่ 5, บ้านกลาง หมู่ 14 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
5,303,990.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,153,120.00 บาท
E-Mail :
thanyamartj@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043-237174
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:49:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 12 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
1 8 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6