จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
206,485.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
206,485.00 บาท
E-Mail :
5542032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
032-691883
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:39:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 นางสาววรรณวิไล ศิริเวช