จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 30 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
4,300.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
4,300.00 บาท
E-Mail :
5551026@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
077200517
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
-
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 16:29:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน