จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,224,209.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,224,209.00 บาท
E-Mail :
552206@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
042323002,0815455818
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-04 16:27:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 4 ก.พ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
1 7 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7