จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
464,166.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
464,166.00 บาท
E-Mail :
aunchaic@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-2551-8121-26
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
กองจัดหา การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 14:17:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ม.ค. 2564 กองจัดหา