จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว ให้บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 10 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
295,041.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
111,993.00 บาท
E-Mail :
5531018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
38538339
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 15:50:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี