จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุถาวร ชำรุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
23.33 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
23.33 บาท
E-Mail :
5531016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3835-0447 ต่อ 15
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 14:24:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2564 นส.นิชานันท์ นพคุณ