จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาขอนแก่น
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของ บริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,478,232.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,352,077.00 บาท
E-Mail :
sacirnas@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
043224022
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น(ฃั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 16:06:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 นางศศิมา ศรีพนัสกุล