จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% จำนวน 180,000 กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,348,200.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,348,200.00 บาท
E-Mail :
5552012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-7459-8093
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
ผู้บันทึก :
นายสาโรจ รักษ์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-02 18:21:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 เม.ย. 2561 นายสาโรจ รักษ์ดี