จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีรถไฟบ้านโคกสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
2,951,050.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
2,689,027.00 บาท
E-Mail :
5541032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4441-6940
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 15:53:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 ชัยวัฒน์