จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,070,000.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
1,070,000.00 บาท
E-Mail :
5541032@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-4441-6940
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 16:14:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 ชัยวัฒน์