จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บจก.ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
240,143.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
240,143.00 บาท
E-Mail :
5531016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3835-0447 ต่อ 15
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานธุรการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบัง เลขที่ 215 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 13:54:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 นส.นิชานันท์ นพคุณ