จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ RSM 02 PP สถานีสูบน้ำแรงต่ำโพธิ์พระยา กปภ.สาขาสุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
227,375.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
227,375.00 บาท
E-Mail :
puttaravdeew@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
087-0449401
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
ผู้บันทึก :
ภัทราวดี วงษ์สุวรรณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 13:22:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 ภัทราวดี วงษ์สุวรรณ