จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสันกำแพง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
1,572,900.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
827,110.00 บาท
E-Mail :
5511013@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-331755
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง
ผู้บันทึก :
นางดาเรศ สุขสานต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-04-02 10:18:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2561 นางดาเรศ สุขสานต์