จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสามพราน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายปรีชา ประดิษฐาน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
138,733.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
126,000.00 บาท
E-Mail :
5542018@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
034322681
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
งานอำนวยการ กปภ.สาขาสามพราน
ผู้บันทึก :
นางผ่องฉวี แก้วคชสาร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-29 15:47:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 นางผ่องฉวี แก้วคชสาร