จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณแยกสุพรรณิการ์ ถึงกลุ่มบ้านนายประเสริฐ พงศ์สิริวรวัฒน์ หมู่ที่ ๘ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
883,527.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
883,000.00 บาท
E-Mail :
5541027@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
037-311005
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
97/6 ม.5 ถ.นครนายก-นางรอง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-30 13:19:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 มี.ค. 2561 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์