จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาฝาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
597,680.60 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
597,680.60 บาท
E-Mail :
5511016@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
053-451-123
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง
ผู้บันทึก :
ปาณิสรา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-03-30 13:48:16