จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บจ.อาสา พัฒนา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.01/64
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
129,124.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
129,124.00 บาท
E-Mail :
5531012@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
0-3822-2461-5 ต่อ116
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 12:57:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ธ.ค. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล