จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 3 รายการ และวัสดุถาวรที่ชำรุด 7 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น :
0.00 บาท
วงเงินราคาสูงสุดที่พึงรับได้ :
5,200.00 บาท
E-Mail :
5511030@pwa.co.th
โทรศัพท์ :
054-431090
ที่อยู่ของหน่วยงาน :
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 1015/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 15:52:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ธ.ค. 2563 หนึ่งฤทัย ใจยา